RESERVEREN :

Op het moment dat u onze offerte heeft goedgekeurd kunnen wij de reis voor u gaan vastleggen. Indien u ons ook de internationale vluchten laat verzorgen, dan beginnen wij met een optie op de vluchten conform de offerte en daarna met het reserveren van het landarrangement. Een opdracht tot reserveren kan uitsluitend per e-mail.

 

Reserveringen en opties op internationale vluchten :

Wij nemen eerst een vrijblijvende optie op de internationale vluchten. Dit is in feite een reservering van de stoelen. U bent dan verzekerd van stoelen in een bepaalde tarief klasse. De optie periode is echter beperkt en verschilt per ticket en per maatschappij. De zaterdag en de zondag tellen mee. Gedurende deze optie periode kan het ticket geheel kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd. Houdt u er bij wijziging wel rekening mee, dat dan de bestaande optie wordt geannuleerd. Vervolgens moeten wij dan opnieuw kijken naar beschikbaarheid.

Aan het eind van de optie periode moet de ticket worden geprint of geannuleerd. Na het printen van het ticket valt u onder de voorwaarden van de maatschappij en zullen bij een latere annulering en / of wijziging wel kosten in rekening worden gebracht, die kunnen oplopen  tot 100% van de ticketprijs. Gedurende de optie termijn ligt het tarief niet vast. Indien de maatschappij tussentijds de prijzen binnen de tariefklasse wijzigt dan gaat uw prijs mee. De luchthavenbelasting is gerelateerd aan de dollar koers. Na het printen van de tickets liggen de prijzen vast en dient u deze ticket direct geheel aan ons te betalen. Latere toevoegingen als verplichte brandstoftoeslagen kunnen wel later nog worden doorberekend. Zie hiervoor ook onze algemene voorwaarden.

 

Welke gegevens hebben wij van u nodig voor een reservering :

-              Alle namen van de passagiers, conform paspoort. ( van de dames de meisjesnaam ! )

-              Eerste voornaam voluit.

-              Geboortedata.

-              Compleet adres en telefoonnummer.

-              Paspoortnummer, uitgifte datum, verloop datum.

              ( paspoort moet doorgaans nog 6 maanden geldig zijn bij binnenkomst in het door u gekozen land )

-              Nood telefoonnummer van iemand, die in Nederland bereikbaar is tijdens uw reis.

Fouten in namen kunnen leiden tot een onbruikbare ticket en extra kosten vanwege de daardoor noodzakelijke wijzigingen. Indien u ons gescande kopieën van de Paspoorten per e-mail kunt toesturen, dan is dat het allerbeste. Maakt u dan wel eerst uw service nummer onleesbaar !

 

Arrangementen en hotel reserveringen :

Het aanvragen van arrangementen en hotels kan enkele werkdagen in beslag nemen. In het geval van samengestelde reizen duurt het vaak nog wat langer. Zodra u ons opdracht geeft voor het vastleggen van arrangementen, dan is er sprake van een definitieve reservering. Het kan echter voorkomen, dat niet alles conform offerte kan worden gerealiseerd. Daarom is het verstandig, de arrangementen te reserveren binnen de optie periode van de vluchten. Indien een bepaalde accommodatie niet meer beschikbaar is, dan zullen wij voor u op zoek gaan naar vervangende gelijkwaardige accommodatie. Het niet beschikbaar zijn van geoffreerde  accommodatie kan na het definitief maken van de internationale vliegtickets geen reden zijn tot kosteloze annulering van die ticket. Het is daarom zaak alle arrangementen akkoord te krijgen binnen de optie termijn van de internationale vluchten. Wij zullen u daarover verder adviseren. Neemt u uitsluitend internationale tickets van ons af, dan brengen wij u daarvoor 30,- Euro per ticket administratiekosten in rekening. Deze kosten worden bij een latere boeking van landarrangementen op de prijs in mindering gebracht. Losse lijndienst vliegtickets vallen niet onder het Calamiteitenfonds.

Boekt u onze arrangementen in combinatie met arrangementen van derden, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade, indien het elders geboekte arrangement door omstandigheden buiten ons om geen doorgang kan vinden. Het verdient aanbeveling een goede annuleringsverzekering af te sluiten in combinatie met de clausule Dynamic Packaging ( samengestelde reis ). Neemt u hierover contact op met uw verzekering.

 

Voorwaarden internationale vliegtickets :

Uiterlijk op die verloopdatum van die optie (vóór 12.00 uur), kunt u de tickets nog kosteloos annuleren of moeten deze definitief worden geprint. Opdracht geven tot het definitief printen van de tickets kan alleen per e-mail. Bij geen bericht van u, wordt de optie op de vervaldatum van de optie door ons geannuleerd. Gedurende de optietermijn worden tussentijdse wijzigingen binnen de gereserveerde tariefklasse, alsmede wijzigingen in de luchthavenbelasting nog aan u doorberekend. Na het definitief printen van de tickets moeten deze direct geheel aan ons worden betaald. Indien u ons, op de dag van printen van deze tickets, nog geen definitieve opdracht heeft gegeven tot het reserveren van een landarrangement, dan brengen wij u 30,- Euro per ticket administratiekosten in rekening. Dat bedrag zal vervolgens weer door ons in mindering worden gebracht op het door u te reserveren arrangement. Losse tickets vallen wel onder de SGR garantie, maar worden niet gedekt door het Calamiteitenfonds.

Na het definitief printen van deze tickets gelden de volgende voorwaarden, die wij u bij het nemen van de optie hebben doorgeven. Bij annulering of wijziging na het printen van de tickets kunnen kosten aan u worden berekend.

N.B. : Controleert u dus goed, of de namen correct zijn vermeld en door ons bevestigd. Een fout in de passagiersnaam kan het ticket ongeldig maken of leiden tot wijzigingskosten !

 

Betalingen :

Na een definitieve reservering bedraagt de aanbetaling per direct : de gehele internationale ticket plus 20% van de kosten van het arrangement + administratiekosten +  de bijdrage Calamiteitenfonds. De restant betaling volgt uiterlijk 6 weken voorafgaande aan de aanvangsdatum van de reis.

 

Annuleringsverzekering :

Een eventuele annuleringsverzekering moet binnen 4 dagen na onze definitieve bevestiging worden afgesloten. Wilt u die door ons laten afsluiten, dan verzoeken wij u ons dat tegelijk met de reserveringsopdracht aan ons door te geven. Zie hiervoor de informatie over verzekeren op deze website.

 

Reisverzekering :

Wij adviseren u met nadruk een goede reisverzekering af te sluiten met de juiste dekking. Let u daarbij ook op deelname aan bijzondere evenementen, waarvoor extra dekking noodzakelijk is. ( bijvoorbeeld een ballonvaart )

Een reisverzekering kan door ons voor u worden afgesloten tot op de dag vóór vertrek. Op verzoek sturen wij u de tarieven en voorwaarden toe.