Contact gegevens

Kantoor reisorganisatie Tabula Rasa Travel :
Odensestraat 16
7556 BN  Hengelo
Nederland
Tel. : +31 (0)74 2777000
Fax : +31 (0)74 2505863
E-mail     : info@tabularasatravel.nl

 

Kantooruren :

Werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Buiten kantoor uren en in het weekend zijn wij voordringende zaken telefonisch bereikbaar op het mobiele nummer  : +31 (0)6  23564630.
Bezoek  is uitsluitend mogelijk op afspraak.
Voor vragen en telefonisch overleg buiten kantooruren, ook op zaterdag en  `s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur, kan een afspraak gemaakt worden per e-mail over datum en tijdstip. Indien u ons uw telefoonnummer doorgeeft, kunnen wij ook u bellen. 

 

Bezoek bij u aan huis :

Wij kunnen ook bij u aan huis vrijblijvend een informatief gesprek houden en een passend reisprogramma bespreken. Binnen de regio Twente doen wij dat kosteloos. Buiten de regio Twente brengen wij u voor een bezoek aan huis slechts de benzine kosten in rekening.

 

Administratie :

Odensestraat 16
7559 JM Hengelo
Nederland
Tel. : +31 (0)74 2777000.

NOODNUMMER ( buiten kantooruren en in het weekend ) : +31 (0)6 23564630 

 

Bankgegevens :

IBAN nummer                      : NL20 RABO 0108 2732 29.
BIC nummer                        : RABONL2U.

 

Overig :

Kamer van koophandel       : 08133231.

BTW nummer                      : NL001259759B87. 

SGR en Calamiteiten fonds : 3117.

 

Al onze arrangementen vallen onder de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Voor verder informatie kunt u terecht op de website : www.sgr.nl 
Op onze overeenkomsten zijn tevens de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij CFR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan CFR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.Calamiteitenfonds.nl